Ann-Margret Malmqvist
Österlenagår
Stiby 258,27296 Gärsnäs
tel. 0414-50888, mobil 0708508884
annmargret.malmqvist@gmail.com

bankgiro 5197-9227

 

 
annmargret.malmqvist@gmail.com
Start
Konst
Lekbok
Ria Myllesäck
Folkdans
Folkdräkter
Österlenavisan
 
Österlens Folkdansgille
Ann-Margret
Blogg
Familjen
Malmqvist Dörrar & fönster
Malmqvist El
AnnetteMalmqvist
Lars-Inge Malmqvist
Susanne Löfström
Maltes Stig
Österleninga
bunken

 

Kulturpriser och utmärkelser
 

Studieförbundet Vuxenskolan
Skånedistriktet

Studieförbundet Vuxenskolans Skånedistrikts
kulturutmärkelse 1990
"för bestående insats för skånsk kultur"
tilldelas

ANN-MARGRET MALMQVIST
GÄRSNÄS

Juryns motivering för sitt val:
1990 är Folkmusik och dansåret med tema
-lokal kulturell särart
-
den lokala och regionala indentiteten
-gemenskap med sång,musik och dans

Det har för juryn varit naturligt
att detta år uppmärksamma en kulturgärning
på folkmusik och dans-området.
Ann-Margret Malmqvist
har tagit som sin livsuppgift att föra
vårt kulturarv vidare
till kommande generationer.

Genom ett fantastiskt arbete ,har hon
upptecknat många gamla folkdanser,
genom att med bandspelare
och filmkamera

dokumentera vad äldre människor
haft att berätta.

På detta sätt har många gamla
bortglömda danser

,visor,sånger och lekar
räddats åt  eftervärlden.

Att sedan med folkdans-och musikvänners
hjälp lyckats sprida budskapet vidare

till den bredare allmänheten,
understryker ytterligare den kulturgärning,
som Ann-Margret Malmqvist genomfört
och som hon alltjämt
fortsätter att bygga vidare på.

1974 bildades på
Ann-Margret Malmqvists initiativ

Österlens Folkdansgille.
hon är sedan 1976 ledamot i Forskningssektionen inom
Svenska Ungdomsringen för bygdekultur,Skånedistriktet.

Ann-Margret Malmqvist var 1980
med och tog initiativ till
Österleningabunken
-en bunke Österleningar, som under

1980-talet givit ut 4 LP-skivor
med dans-sång och  lekar

Text och musik har i huvudsak,
Ann-Margret, upptecknat och

sammanställt.

Ann-Margret Malmqvist är också bildkonstnär.

Inspirationen till detta hämtar hon på
den vackra korsvirkesgården Österlenagår i Stiby.

Ann-Margret Malmqvist är en värdig mottagare

av SV-distriktets kulturutmärkelse

" Droppen och  stenen"

-för bestående insats för skånsk kultur och då speciellt för en
kulturgärning med inriktning på temat
för 1990 års folkmusik -och dansår.

Kulturutmärkelsen delades ut
på  N.Ugglarps Bygdegård på SV:s Distriktsstämma
lördagen den 13 oktober 1990

 

Tusenkronan 1980
Styrelsen för LIONS CLUB i Tomelilla
KRISTIANSTADS LÄNS LANDSTINGS
KULTURSTIPENDIUM 1982
Stiftelsen Svensk Folkmusikfond
Kristianstads Läns Centerkvinnors
Kulturpris 1995

Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur
förtjänsttecknet i guld

Schwäbischer Spielkreis guldnål 2006