Ann-Margret Malmqvist
Österlenagår
Stiby 258,27296 Gärsnäs
tel. 0414-50888, mobil 0708508884

bankgiro 5197-9227

 

 

 
annmargret.malmqvist@telia.com
Start
Konst
Lekbok
Ria Myllesäck
Folkdans
Folkdräkter
Österlenavisan
Österlens Folkdansgille
Ann-Margret
Blogg
Familjen
Malmqvist Dörrar & fönster
Malmqvist El
AnnetteMalmqvist
Lars-Inge Malmqvist
Susanne Löfström
Maltes Stig
Österleninga
bunken

,ia

Kulturpriser och utmärkelser

4klover3.wmf (51668 bytes)

Kristianstads Läns Centerkvinnors
Kulturpris 1995

tilldelas
ANN-MARGRET MALMQVIST
GÄRSNÄS

med motiveringen:

Ann-Margret Malmqvist
har många strängar på sin lyra.
Hon upptecknar,för vidare och levandegör gamla traditioner,
som är typiska för Österlen.
Som exempel kan nämnas:
Insamling och uppteckning av gamla visor och danslekar,
vilket utmynnat i ett flertal LP-skivor
med sånggruppen
Österleningabunken,
där Ann-Margret ingår.

Som aktiv folkdansare har hon
också lärt upp många grupper
med
barn och ungdomar.


Handaslöjden arbetar hon med
genom att tillverka leksaker
enligt gammal tradition
t.ex. käpphästar med allmogemönster

Som palett2.wmf (4198 bytes)

tillhör hon
ÖSKG
(Östra Skånes Konstnärsgille)
och ställer ut målning,teckning,grafikbl.a. under påskveckan.
Ann-Margret
är en mycket anlitad föredragshållare,
som på sitt lättsamma sätt berättar
om" Gamla seder och bruk".

Centerkvinnornas kulturpris.JPG (8663 bytes)
Bollerup den 25 mars 1995
Gunnel Wallin
ordförande
CENTERKVINNORNA

Utmärkelsen delades ut på
Centerkvinnornas distriktsstämma i Bollerup den 25 mars 1995

Ett bilhorn som minnesgåva

Tusenkronan 1980
Styrelsen för LIONS CLUB i Tomelilla
KRISTIANSTADS LÄNS LANDSTINGS
KULTURSTIPENDIUM 1982
Stiftelsen Svensk Folkmusikfond
Studieförbundet Vuxenskolans Skånedistrikts
kulturutmärkelse 1990

Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur
förtjänsttecknet i guld

Schwäbischer Spielkreis guldnål 2006