Ann-Margret Malmqvist
Österlenagår
Malmövägen 97 A
27296 Gärsnäs
 mobil 0708508884
annmargret.malmqvist@gmail.com

bankgiro 5197-9227

 

 
annmargret.malmqvist@gmail.com
Start
Konst
Lekbok
Ria Myllesäck
Folkdans
Folkdräkter
Österlenavisan
 
Österlens Folkdansgille
Ann-Margret
Blogg
Familjen
Malmqvist Dörrar & fönster
Malmqvist El
AnnetteMalmqvist
Lars-Inge Malmqvist
Susanne Löfström
Maltes Stig
Österleninga
bunken

 

2022-01-17
Verksamhet 2021
 2021
Januari
4 En ny omgång avÖsterleningabunkens CDskivor läggs ut på Facebook till försäljning för 200 kr
  7 100 CD fördelat på 4 skivor-25 pkt är redan beställda, av allmänheten och har nu lämnats för tryckning hos Johnny och till Kontorsvaruhuset för omslagstryck
  18 Styrelsemöte hos Ann-Margret Malmqvist inställt
Februari ? Årsmöte inställt
     
April   100 CD fördelat på 4 skivor-25 pkt är beställda,
Juni 20 Träff i Alunbruket med dans , sång,musik på den gamla dansbanana
Grillning hos Per Håkansson med medhavda matsäckar
Förenigen bjöd på kaffe o kaka
40 st deltog, ledare Anntte,spelmän Marianne,Lis, Gertrud,Curt
Midsommarafton 25 10 st dansade, sjöng, spelade på Bellevuehemmet i Ystad för Bert Erixon
Gudrun, Per, Kerstin, Per-Olof, Marianne, Lars-Inge,Lis,Monica,
Lena och Ann-Margret
  25 Midsommaruppvisningar på Borrby Prästgårdsträdgård,och Tjörnedala inställt
Augusti   Kyrkokonsert i Kverrestad inställt
  22 Skånedagen i Eslöv där Annette, Håkan,Marianne,Lars-Inge ,Gudrun,Lis o Lena ,Gunn o AnnChristine
 lyssnade på bl.a Åsa Jinder
  29 Folkdräktskursen startar, 8 deltagare A-M ledare
September   Uppvisningar på Äppelmarknaden 2 st inställt
  5 Folkdräktskurs i Allaktivitetshuset ,Gärsnäs 9 deltagare A-M ledare
  7 Österleningabunken  tränar hos Lis i Kyhl
  12 Folkdräktskurs i Allaktivitetshuset ,Gärsnäs 9 deltagare A-M ledare
  19 Folkdansträningen startar i Allakt.huset kl 18.00 Annette ledare, Curt Nässen,Johnny,Lis o Gertrud spelade,
Julia o Susanne visade Linedans
  27 Österleningabunken tränar hos Lena i Mälarhusen
Oktober 3 Folkdansträning i AllaktivitetshusetLedare: Annette
Musik;Marianne, Lis, Gertrud, Curt,Johnny
Dansare:Annette, Håkan, Carina,Lars-Inge,Julia,Erik,Bea.Per-Erik,Kerstin Per-Olof,Eva ,CarlGöran,Susanne,Per,Gudrun,
AnnCkristine,Bengt,Anki, Erik
Kaffe:AMoIngvar
  10 Folkdräktskurs i Allaktivitetshuset,Gärsnäs
  12 Österleningabunken tränar hos Ingrid i Borrby
  17 Folkdansträning i Allaktivitetshuset
Ledare: Annette
Musik;Marianne, Lis, Gertrud, Curt
Dansare:Annette, Håkan, Carina,Lars-Inge,Julia,Erik,Bea.Per-Erik,Kerstin Per-Olof,Eva ,CarlGöran,Susanne,Per,Gudrun,Gunn,
AnnCkristine,Bengt,Anki,Erik
Kaffe;AM o Ingvar
  24 Folkdräktskurs i Allaktivitetshuset,Gärsnäs kl. 18.00
Styrelsemöte i Allaktivitetshuset
  27 ÖB tränar hos Erik Malmqvist i Bollerup
  31 Folkdansträning i Allaktivitetshuset
    En ny omgång CDskivor  25x4  är nu på gång av ÖBs LPskivor
November 7 Folkdräktskurs i Allaktivitetshuset,Gärsnäs kl. 18.00
  8 ÖB tränar hos Monica Nilsson i Ystad
  14 Folkdräktskurs i Allaktivitetshuset,Gärsnäs kl. 18.00
  21 Folkdansträning i Allaktivitetshuset
    ÖB tränar hos Annette Malmqvist
  28 Folkdansträning i Allaktivitetshuset
December 1 Generalrepetition i Tommarps kyrka kl. 18.30 till 20.00
  5 LJUS O JUL I ADVENT med Lucia, sång,dams msik i Tommarps kyrka kl 18.00

Efteråt  blir det smörgåstårta på Norrmans cafe

ÅRSMÖTE 2021
Kaffe o kaka efteråt