Ann-Margret Malmqvist
Österlenagår
Malmövägen 97 A
27296 Gärsnäs
 mobil 0708508884
annmargret.malmqvist@gmail.com

bankgiro 5197-9227

 

 

 
annmargret.malmqvist@gmail.com
Start
Konst
Lekbok
Ria Myllesäck
Folkdans
Folkdräkter
Österlenavisan
 
Österlens Folkdansgille
Ann-Margret
Blogg
Familjen
Malmqvist Dörrar & fönster
Malmqvist El
AnnetteMalmqvist
Lars-Inge Malmqvist
Susanne Löfström
Maltes Stig
Österleninga
bunken

 

Styrelse och funktionärer för år 2019
Österlens Folkdansgille
osterlensfolkdansgille.se

adress: Ann-Margret Malmqvist-  Österlenagår

Malmövägen 97A
27296 Gärsnäs
mobil:0708508884
 e-post: annmargret.malmqvist@gmail.com
http://www.osterlenagar.se/osterlenagar/folkdans/folkdans.htm

Styrelsen Österlens Folkdansgille 2019 fr. o m 1 april 2019

HedersOrdförande   Ann-Margret Malmqvist   Österlenagår
Malmövägen 97 A
27296 Gärsnäs
 Mobil:0708508884
annmargret.malmqvist@gmail.com
Ordförande Håkan Skoog Urmakargatan 9
27333 Tomelilla
Mobil 0706767639
hakan.skoog@live.se
 v. ordförande Lars-Inge Malmqvist Lilla Norregårdavägen 15
27655 Hammenhög
tel-0414-440437mobil 0708440437
info@malmqvistel.se
kassör   
Medlems ansvarig
adressändring
Erik Löfgren- Hammenhög 368, HAMMENHÖG  tel. 0414-440543,  mobil 0760283225
erichjalmar@hotmail.com
Vice kassör Monica Nilsson Christian IV:s Väg 8,
271 53 Ystad
tel 0411-521464,mobil 0709427188
monica.nilsson@edu.tomelilla.se
Sekreterare Elisabeth Svensson Nyponvägen 2 
271 71 Nybrostrand
tel. 041732181,mob 070/5560318 
lisa40se@yahoo.com
v.sekreterare Julia Löfström Torggatan 14
27261 Gärsnäs
Mobil:0707819351
lofstromjulia@gmail.com
ledamot Gudrun Bernhoff Bokedal
27293 Tommarp
tel.0414-20045,mobil 0737443139
bokedal@tommarp.se
ledamot Lis Pileboda Malmövägen  74
27261 Gärsnäs
 tel.0414-50638 mobil 0701427676
lis_pileboda@hotmail.com
Ledamot
webbadmin.
Erik Malmqvist Bollerup 178
27394 Tomelilla
Mobil 0769456548
erik-theone@hotmail.com
Suppleant   Johnny Johansson Jägaregatan 4
272 61 Gärsnäs
mobil:070-799 95 95
johnny.c.johansson@gmail.com
Suppleant: Gunn Lundin Hamngatan 12 A lgh 1003
271 43 Ystad
Tel 070-740 09 83
gunn_lundin@hotmail.com
Suppleant Bengt Sjödin Stora Östergatan 28
27134 Ystad
0708-651336
bengtsjodin2000@hotmail.com
Revisor Kerstin Olsson Österlenvägen 903,
271 77 LÖDERUP
tel 0411-1524218 mob. 070-5111586
kerstin.olsson@ystad.nu 
Revisor Åke Larsson Backgatan 54 B
27233 Simrishamn
tel.0414-12105, mobil 0768834043
aklars601@gmail.com
Suppleant Eva Svensson Gislövs Hammar alle
´272 92 Simrishamn
Tel.0414-4400751, 0730772123
eva.svensson51@hotmail.com
Suppleant Viktoria Jönsson Äsperöd 123
273 92 Skåne-Tranås
0417-272 99, 0737-421210
gamlaesperod@tomelilla.nu

Valberedning

Valberedning Marianne Malmqvist  Lilla Norregårdavägen 15 27655 Hammenhög tel.0414-440437,0708440437
info@malmqvistel.se
Valberedning Annette Malmqvist Urmakargatan 9
27333 Tomelilla
Mob 0709586181
annette.i.malmqvist@gmail.com
Valberedning Lena Gudmundsson Trelleborgsvägen 10
27637 Borrby
Tel.0414-30730 , 0708 753317
gudmundsson_lena@hotmail.com

Barn och ungdomsgrupp

Sektionsledare
Barn och ungdom
Julia Löfström Torggatan 14
27261 Gärsnäs
Mobil:0707819351
julia.lofstrom@gmail.com
Sektionsledare
Barn och ungdom
Jonathan Eriksson Järnvägsgatan 22
27293 Tommarp
Mobil:0704790548
epost:flugan_myran@hotmail.com
Bitr. Sektionsledare
Barn och ungdom
Erik Malmqvist Bollerup 178
27394 Tomelilla
Mobil 0769456548
erik-theone@hotmail.com
Bitr. Sektionsledare
Barn och ungdom
Susanne Löfström Torggatan 14
27261 Gärsnäs
Mobil:0736371545
snuttan_05@hotmail.com

Ledare och spelmän

Sektionsledare
Dans och
Dansinstruktör
Spelman
nyckelharpa ,mm
Annette Malmqvist Urmakargatan 9
27333 Tomelilla
 mobtel 0709586181
annette.i.malmqvist@gmail.com
Bitr.sektionsledare
Dansinstruktör
Spelman :gitarr
Lars-Inge Malmqvist Lilla Norregårdavägen 15
27655 Hammenhög
tel-0414-440437mobil 0708440437
info@malmqvistel.se
Sektionsledare
sånggrupp
Spelman och
nyckelharpa
Lis Pileboda Malmövägen  74
27296 Gärsnäs
0414-50638, mobil 0701427676
lis_pileboda@hotmail.com
bitr.sektionsledare
sånggrupp
Spelman:fiol, nyckelharpa,mm
Marianne Malmqvist Lilla Norregårdavägen 15
27655 Hammenhög  
tel-0414-440437,mob
info@malmqvistel.se
Sektionsledare
musikergrupp
Spelman:Gitarr
ljudteknik
Johnny
Johansson
Jägaregatan 4
272 61 Gärsnäs
Tel.070-799 95 95

johnny.c.johansson@gmail.com

Bitr.Sektionsledare
musikergrupp
Marianne Malmqvist Lilla Norregårdavägen 15
27655 Hammenhög  
tel-0414-440437,mob
info@malmqvistel.se
Spelman
dragspel
Bert Erixon Glemmingevägen 6    27021Glemmingebro 0411-522777. 
mob 070-6149033
liktorn@hotmail.com
Spelman
fiol, nyckelharpa
mm
Gertrud Hägg Lundegatan 3c   
27200 Simrishamn
0414-51150 mob.0705281150
ghagg@hem.utfors.se
spelman
gitarr
Stina Hallberg Riktaregränd2               27537  Sjöbo 0416-19709 mob.0706-890705
christina-hallberg1@hotmail.com

Folkdräktsgrupp

Sektionsledare
Dräktgrupp
Eva
Svensson
Gislövs Hammar alle
´272 92 Simrishamn
Mobil:0414400751,0730772123
eva.svensson51@hotmail.com
Bitr.
Dräktledare
Dräktkurser
Ann-Margret Malmqvist
Malmövägen 97 A Österlenagår

27296 Gärsnäs
Mobil 0708508884
annmargret.malmqvist@gmail.com

Administrativ grupp


Webbansvarig
administratör

Erik Malmqvist Bollerup 178
27394 Tomelilla
Mobil 0769456548
erik-theone@hotmail.com
Bitr.
Webbansvarig
administratör
Julia Löfström Torggatan 14
27261 GÄRSNÄS
Mobil:0707819351
julia.lofstrom@gmail.com
Hemsida , bilder och filmer
Folkdansgillets historia
Ann-Margret Malmqvist Österlenagår
Malmövägen 97 A

27296 Gärsnäs
 tel. 0708508884
annmargret.malmqvist@gmail.com
www.osterlenagar.se/osterlenagar/folkdans/

Marknadsföringsgrupp

Samman
kallande
Erik Löfgren- Hammenhög 368, HAMMENHÖG  tel. 0414-440543,  mobil 0760283225
erichjalmar@hotmail.com
  Håkan Skoog Urmakargatan 9
27333 Tomelilla
Mobil 0706767639
hakan.skoog@live.se
  Erik Malmqvist Bollerup 178
27394 Tomelilla
Mobil 0769456548
erik-theone@hotmail.com

Aktivitetsgrupp

Samman-
kallande
Annette Malmqvist Urmakargatan 9
27333 Tomelilla
 mobtel 0709586181
annette.i.malmqvist@gmail.com
  Lars-Inge Malmqvist Lilla Norregårdavägen 15 27655 Hammenhög tel-0414-440437mobil 0708440437
info@malmqvistel.se
  Susanne Löfström Torggatan 14
27261 Gärsnäs
Mobil:0736371545
snuttan_05@hotmail.com
  Viktoria Jönsson Äsperöd 123
273 92 Skåne-Tranås
0417-272 99, 0737-421210
gamlaesperod@tomelilla.nu
  ElnaMarie
Nilsson
Ängsgatan
27656 Hammenhög
Mobil:0703615434

elnamarie4@hotmail.com

  Bengt Sjödin
Stora Östergatan 28
27134 Ystad
0708-651336
bengtsjodin2000@hotmail.com
    Medlemmar  
Medlemmar Bea o Per Erik Holmgren Gislövs Westremark
272 92 Simrsiham
Mobil070 24 93 413
info@westremark.com
Ann-Christin Nilsson Toarp 1703

27394 Tomelilla 

Tel 0766-223522

toarpsson@hotmail.com

Magdalena Andersson Viarpsvägen 66

27291 Simrishamn

mobilnr:0730265940

hemtelnr:041412801

Bengt Sjödin
Stora Östergatan 28
27134 Ystad
0708-651336
bengtsjodin2000@hotmail.com