Ann-Margret Malmqvist
Österlenagår
Stiby 258,27296 Gärsnäs
tel. 0414-50888, mobil 0708508884
annmargret.malmqvist@gmail.com

bankgiro 5197-9227

 

 
annmargret.malmqvist@gmail.com
Start
Konst
Lekbok
Ria Myllesäck
Folkdans
Folkdräkter
Österlenavisan
 
Österlens Folkdansgille
Ann-Margret
Blogg
Familjen
Malmqvist Dörrar & fönster
Malmqvist El
AnnetteMalmqvist
Lars-Inge Malmqvist
Susanne Löfström
Maltes Stig
Österleninga
bunken

 


ÖSTERLENS FOLKDANSGILLES DROGPOLICY

Österlens Folkdansgille är en ideell förening som sysslar  med dans, lek, musik, sång, dräkt, traditioner uppvisningar ,läger, och utbyte mellan likasinnade föreningar
 både i Sverige och i utlandet. Vi har medlemmar i alla åldrar från 4 år-90 år.
Vårt motto är och har alltid varit:
 Man kan ha trevligt utan att dricka sprit!!!


Eftersom de flesta av våra aktiviteter är utåtriktade och visas upp för allmänheten,
så är det av största vikt att medlemmarna uppträder korrekt och är en förebild
för föreningen Österlens Folkdansgille,
 för vår riksorganisation Folkdansringen
och för Sverige, speciellt när vi besöker andra länder!
Österlens Folkdansgille vill värna om medlemmarnas hälsa och sociala kompetens  och anseende.
Vi verkar för att barn och ungdomar tillsammans med vuxna i föreningen
 har en drogfri verksamhet på alla plan
 och att det är av största vikt att de äldre kan ses som förebilder för de yngre medlemmarna
Alkohol

Inga alkoholhaltiga drycker får förekomma bland vare sej ledare, vuxna eller ungdomar
 i samband med träningar , uppvisningar eller andra aktiviteter som föreningen anordnar
 eller  då man på annat sätt representerar föreningen .

Föreningen har rätt att anordna fester för medlemmar där alkohol kan ingå,
 men i måttliga mängder.
Ingen alkohol säljes eller bjudes på våra fester.
Föreningen ska verka för att inga ungdomar under 18 år  dricker alkohol.
Om alkoholpolicyn inte följs sker följande:
1.Ledarna eller  någon i styrelsen har ett enskilt samtal med den berörda personen

2. Vårdnadshavaren kontaktas om personen är under 18 år

Tobak
Rökning är förbjuden i  alla lokaler där föreningen har sin verksamhet
Rökning är förbjuden under alla aktiviteter som anordnas av föreningen
Vuxna ska föregå med gott exempel och inte använda tobak eller snus under träningar och uppvisningar
Om tobakspolicyn inte efterföljs
1.Ledarna eller  någon styrelsen har ett enskilt samtal med den berörda personen

2. Vårdnadshavaren kontaktas om personen är under 18 år

Narkotika och dopingpreparat
Vi tar starkt avstånd mot allt användande av alla slags narkotika
(Naturligtvis undantas preparat som har skrivits ut av läkare för olika sjukdomstillstånd)
Om någon i föreningen är påverkad eller innehar  narkotika sker följande:

1.Ledarna eller  någon  i styrelsen har ett enskilt samtal med den berörda personen
2. Vårdnadshavaren kontaktas om personen är under 18 år
3.Anmälan till sociala myndigheter och polis