Ann-Margret Malmqvist
Österlenagår
Stiby 258,27296 Gärsnäs
tel. 0414-50888, mobil 0708508884
annmargret.malmqvist@gmail.com

bankgiro 5197-9227

 

 
annmargret.malmqvist@gmail.com
Start
Konst
Lekbok
Ria Myllesäck
Folkdans
Folkdräkter
Österlenavisan
 
Österlens Folkdansgille
Ann-Margret
Blogg
Familjen
Malmqvist Dörrar & fönster
Malmqvist El
AnnetteMalmqvist
Lars-Inge Malmqvist
Susanne Löfström
Maltes Stig
Österleninga
bunken

 

Dansinstruktör Annette Malmqvist

Kvarnvägen
27261 Gärsnäs

tel 0414-20026
e-post: nettisspettis@tele2.se

Dansinstruktör Ann-Margret Malmqvist

Österlenagår
Stiby 258
27296 Gärsnäs

 tel. 0414-50888
e-post: annmargret.malmqvist@telia.com

Spelman
dragspel
Bert Erixon

Glemmingevägen 6     27021Glemmingebro

0411-522777
mob
070-6149033
berterixon@hotmail.com

Spelman
fiol, nyckelharpa
mm
Gertrud Hägg

Lundegatan 3c   
27200 Simrishamn

0414-51150 -Haväng:74210
mob.0705281150
epost:ghagg@hem.utfors.se

Spelman
fiol, nyckelharpa,
mm
Marianne Malmqvist

Lilla Norregårdavägen 15 27655 Hammenhög  

tel-0414-440437
E-post: malmqvist.el@telia.com

Spelman
nyckelharpa
Lis Pileboda

Malmövägen  74
27296 Gärsnäs

 tel.0414-50638
epost:
lis_pileboda@hotmail.com

Spelman
nyckelharpa ,mm
Annette Malmqvist

Kvarnvägen
27261 Gärsnäs

tel.0414-20026
e-post: nettisspettis@tele2.se

Spelman
gitarr
Lars-Inge Malmqvist

Lilla Norregårdavägen 15 27655 Hammenhög

tel-0414-440437
E-post: malmqvist.el@telia.com

 

spelman
gitarr
Stina Hallberg

Riktaregränd2                27537  Sjöbo

tel.0416-19709

Spelman :fiol Karna
Holmgren
Gislövs Westregård
Simrishamn
tel.0414.30344
Spelman ;fiol Kristina Holmgren Gislövs Westregård
Simrishamn
tel.0414.30344